fbpx
+372 5036469 info@wallander24.ee

Kasutustingimuste kehtivus

1.1. Kasutustingimused kehtivad Sister OÜ veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja wwww.wallander24.ee omaniku Sister OÜ (edaspidi Wallander24.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Kasutustingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele kasutustingimustele reguleerivad Kliendi ja Wallander24.ee vahelisi suhteid Wallander24.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Wallander24.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.wallander24.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Wallander24.ee ja Klient soovivad kaubelda Wallander24.ee veebilehekülje www.wallander24.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Wallander24.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud kasutustingimustega, sh kasutustingimustes fikseeritud isikuandmete töötlemise korraga ja on nendega nõus.

Hinnakiri

2.1. Sister OÜ  veebipoes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Transpordi hind sõltub tellitava kauba kaalust ja suurusest, kulleri valikust (Jet Express kuller, DPD pakiautomaadi teenus, Itella SmartPosti pakiautomaadi teenus, Omniva pakiautomaadi teenus). Transpordi hind määratakse tellimuse kinnitusel/arvel. Transpordihinnad kehtivad Eesti riigi piires.

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et tellimuse kogukaal ei ületa 1000kg ja üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest Wallander24.ee poolt esitatud arve alusel. Üle 1000kg tellimuste puhul selgub hind peale tellimuse vormistamist.

2.4. Kaubale ise järgi tulles transporditasu ei rakendu.

2.5. Sister OÜ jätab endale õiguse loobuda tellitud kaupade müügist juhtudel, kui kauba hind või omadused ei vasta tõele inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu e-poe süsteemis.

Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita etteantud väljad: maksja ja kohaletoimetamise andmed, kohaletoimetamise viis, nõustuda kasutustingimustega ning seejärel valida makseviis.

3.3. Tellimuse tasumine toimub pangalingiga (Swedbank, Luminor, Coop Pank, LHV, Pocopay või SEB) või ülekandega Sister OÜ arveldusarvele 100% ettemaksusummas vastavalt esitatavale tellimus-arvele.

3.4. Kauba järelmaksuga ostmiseks kehtivad Liisi Järelmaksu poolt esitatud tingimused. Klikkides järelmaksu ikoonile, suunatakse Teid automaatselt teenusepakkuja koduleheküljele.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Sister OÜ arvelduskontole.

3.6. E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kell 8.30-17.00). Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 14, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval. Kehtib ka “tulen kaubale ise järele” tarnevaliku puhul.

Isikuandmete töötlemine

4.1. Sister OÜ töötleb ostja poolt sisestatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

4.2. Sister OÜ kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Sister OÜ ei edasta, müü ega avalikusta ostja andmeid kolmandatele osapooltele ilma kasutaja eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel. Sister OÜ edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kaup kohale toimetada.

4.3.  Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhu, kui seadus sätestab teisiti.

Muud tingimused

5.1. Sister OÜ (aadress Laki 26, Tallinn, tel. +372 5036469, E-mail: info@wallander24.ee) töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Isikuandmeid töödeldakse vaid Kliendi tellitud kauba kätte toimetamiseks. Sister OÜ ei edasta, müü ega avalikusta Kliendi andmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi eelneva nõusolekuta või seaduses ettenähtud juhtudel.

5.2. Kauba kättetoimetamiseks edastatakse Kliendi kontaktandmed partnerfirmale Jet Express OÜ, DPD Eesti AS, Itella Estonia OÜ ja AS Eesti Post (Omniva).

5.3. Sister OÜ töötleb Kliendi ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, järelmaksulepingute puhul isikukoodi, kauba tarneks aadressi. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti. Isikuandmeid puudutavad küsimused palume edastada punktis 5.1 toodud kontaktidele.

5.4. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Sister OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

5.5. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Sister OÜl õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

5.6. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need edastada punktis 5.1 toodud kontaktidele.

5.7. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

5.8. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Diskleimer

6.1. Toote fotod on illustratiivse tähendusega.

6.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad etteteatamiseta muutuda.

6.3. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 5036469 või saates kirja e-maili aadressile info@wallander24.ee.

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

7.1. Kliendil on õigus esitada kauba kohta pretensioon või kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimus p7.12.). Kauba tagastamiseks tuleb saata avaldus e-maili aadressile info@wallander24.ee

7.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

7.3. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

7.4. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis, kauba väärtus ei tohi olla vähenenud ning taganemisavaldus peab olema Sister OÜle saadetud kirjalikult aadressil info@wallander24.ee või kontaktaadressil tähtaja (so 14 päeva) jooksul. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

7.5. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.

7.6. Sister OÜl on õigus esitada Kliendile kahjunõue, kui toode on tagastamisel saanud kahjustusi.

7.7. Ettemaks tühistatud tellimuse (va tagastamise transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-maili aadressile info@wallander24.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Sister OÜ lattu.

7.8. Kogu kauba tagastamise kulu kannab Klient, va punkt 7.9.

7.9. Sister OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).

7.10. Kui tagastatav toode või pakend on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Sister OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

7.11. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info@wallander24.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14 päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist.

7.12. Sister OÜ jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud materjalid olid spetsiaalselt tellitud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:

– tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud eritooted, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist ning mis ei esine Sister OÜ tavasortimendis;

– hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kliendi poolt.

7.13. Sister OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

– tellitud kaup on hankija laost otsas ning Klient ei ole nõus Sister OÜ poolt pakutava asendustootega;

– kui Wallander24.ee arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.

Pretensiooni esitamise aeg ja kord

8.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

8.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Wallander24.ee probleemist e-maili aadressil info@wallander24.ee ning esitama järgmise informatsiooni:

– nimi ja kontaktandmed;

– toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);

– tellimuse või ostudokumendi number.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Sister OÜlt tasuta toote vahetamist. Toote praagi ilmnemisel tuleks lõpetada koheselt materjali paigaldamine/kasutamine ning teavitada müüjalt praagi ilmnemisel info@wallander24.ee või telefonil +372 5036469.

8.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub Sister OÜ Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

8.4. Kui kaubal on tootmisdefekt, siis võib Klient nõuda toote/detaili vahetamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Sister OÜ võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

8.5. Puudusega toote asendamise korral on Sister OÜl õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. Sister OÜ kannab toote vahetamisega seotud transpordikulud. Kompenseerimisele ei kuulu praak toodete paigaldus või taastamiskulu.

8.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Sister OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

8.7. Sister OÜ ei vastuta:

– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

– defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. Sister OÜ vastutab Kliendi ees Sister OÜ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Klient vastutab Sister OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

9.4. Sister OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

9.5. Sister OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Sister OÜ mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

9.6. Sister OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

10.1. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida omale sobiva kohaletoimetamisviisi:

  • Kuller (kohaletoimetamine välisukseni)
  • DPD pakiautomaat
  • Itella SmartPosti pakiautomaat
  • Omniva pakiautomaat
  • Ise kaubale järgi tulemine

10.2. Tooted toimetatakse kohale pakendis, vastavalt toote iseloomule võib olla toimetatud ka detailidena.

10.3. Pärast tellimuse eest tasumist on kauba kohaletoimetamise aeg tavaliselt 2-3 tööpäeva. Olenevalt kauba saadavusest võib tarneaeg pikeneda kuni 7 tööpäevani. Tarneaeg pikeneb kuni 7 tööpäevani kampaaniate ajal ning järgselt.

10.4. Valides kauba kättesaamiseks ise järgi tulemine, väljastatakse kaup Sister OÜ laost vastavalt tellija valikule, isikut tõendava dokumendi alusel. Kauba väljastab Sister OÜ ladu, aadressil Tähetorni 100/ Veerme 25. Kliendile saadetakse teavitus e-maili teel, kui kaup on komplekteeritud.

10.5. Ladu  väljastab e-poest tellitud kauba lao lahtioleku aegadel, eeldusel, et Klient on eelnevalt kauba eest tasunud ning saanud e-maili teel kinnituse kauba komplekteerimisest.

10.6. Wallander24.ee kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

10.7. Pärast seda, kui Kliendi tellimus on Wallander24.ee lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kullerile ning toimetakse see eelnevalt telefoni või e-maili teel kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

10.8. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Wallander24.ee-d koheselt enne kohale toomist.

10.9. Tellimusele ise järgi tulles on Klient kohustatud teavitama eelnevalt muudatusest, kui kaup tuleb üle anda kolmandale isikule. Andmed tuleb saata tööpäeval ajavahemikul 8.30-17.00 e-mailile info@wallander24.ee

10.10. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Wallander24.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

10.11. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Wallander24.ee üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Wallander24.ee kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend ja selle sisu terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

10.12. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-maili aadressile info@wallander24.ee või helistada kontakttelefonile +372 5036469.

Sulge menüü
×
×

Ostukorv